Generelle betingelser

De generelle betingelser udgør sammen med programmet, tilbud, rejseplan, øvrige dokumenter samt oplysninger på www.amazingtours.dk aftalegrundlaget mellem kunden og Amazing Tours ApS.

Generelt om os

Amazing Tours ApS
Låsbybanke 7
6000 Kolding

Rejsegarantifonden: Medlemsnummer 2824

E-mail: amazing@amazingtours.dk
Telefon: 41118844

Rejsearrangement

Vores rejser er arrangeret i samarbejde med flyselskaber, lokale agenter, hoteller og andre arrangører.

Accept af rejse

Accept og tilmelding til en rejse er bindende for kunden, når det mundligt eller skriftligt er meddelt Amazing Tours ApS, at kunden ønsker at købe/deltage på rejsen. Når kunden har betalt rejsen, er tilmelding bindende for Amazing Tours ApS. Ved accept/tilmelding accepterer kunden samtidig de fremsendte/nærværende, i programmet eller på www.amazingtours.dk, oplyste vilkår for rejsen. Det forventes også, at kunden er bekendt og vidende om offentligt tilgængelige oplysninger og informationer om klimamæssige forhold på rejsemålet.

Depositum

Ved accept/tilmelding af rejsen betales et depositum på DKK 4.000,- pr. person med mindre andet er aftalt og påført programmet/fakturaen.
Ved bestilling senere end 70 dage før afrejsen betales hele rejsens pris ved accept/tilmelding.

Slutbetaling

Restbeløbet skal betales til Amazing Tours ApS senest 70 dage før afrejsen, med mindre andet fremgår af program/faktura. Billetter og rejsedokumentation fremsendes ca. 14 dage før afrejsen. Ved rejser omkring jul/nytår eller ved andre højtider/begivenheder kan fristen for slutbetalingen falde tidligere end 70 dage før afrejsen, grundet ændrede krav fra eksterne samarbejdspartnere som f.eks. hoteller, flyselskaber mv.

Betaling

Betaling forgår via bankoverførsel til Amazing Tours ApS´ bankkonto, som er oplyst på fakturaen. Amazing Tours ApS må ifølge loven ikke modtage kontantbeløb på over DKK 50.000,- pr. faktura. Overstiger rejsens pris DKK 50.000,-, kan DKK 50.000,- modtages kontant og resten betales ved bankoverførsel. En husstand/familie må maksimalt betale op til DKK 50.000,- én gang inden for en 12 måneders periode.

Prisen

Rejsens ophold er med indkvartering i standardværelser, hvor intet andet er opført. Prisen på rejsen tillægges et beløb til dækning af omkostninger til Rejsegarantifonden og til forsikring af objektivt ansvar i henhold til Pakkerejseloven for Amazing Tours ApS.

Gebyrer ved ekstra ydelser

Amazing Tours ApS forbeholder sig ret til at opkræve gebyrer for ekstra ydelser, som f.eks. genfremsendelse af vouchers, flybilletter eller tilsvarende. Ved hjælp til visumansøgning, registrering af bonuskortnummer, etc. opkræves ligeledes gebyr.

Skatter og afgifter

Alle lokale skatter og afgifter er som udgangspunkt inklusiv i rejsens pris. I enkelte lande opkræves der dog lokale lufthavnsafgifter, som betales ved check-in af kunden. Der opkræves Resort Fee på en del hoteller – specielt i USA – samt overnatningsskat i f.eks. De Forenede Arabiske Emirater, Zanzibar og Italien, som afregnes af kunden direkte til hotellet ved afrejse. Hvert land kan suverænt og uden eller med kort varsel indføre skatter og afgifter, der ligger uden for Amazing Tours ApS ́ viden. Disse Resort Fees,skatter og afgifter skal kunden afholde, og kan ikke kræves refunderet.

Bonuspoint

Amazing Tours ApS påtager sig ikke ansvaret for, at bonuspoint fra kundens eventuelle bonusordninger registreres korrekt hos flyselskaber, hoteller mv. Det er kundens ansvar, at registreringen er i orden, og kunden skal ved manglende registrering selv kontakte flyselskabet eller hotellet for efterregistrering.

Kundens ændring af rejsen

Med mindre andet er anført i programmet og/eller på fakturaen, kan kunden op til 71 dage før afrejse ændre rejsen mod et gebyr på DKK 2.500,- pr. person. Såfremt der er strengere ændringsregler/ gebyrer af f.eks. flybilletter, billeje, hotelreservation eller et pakkearrangement, vil disse være oplyst i programmet og/eller på fakturaen. Ønskes rejsen ændret senere end 70 dage før afrejse, betragtes det som en afbestilling og en ny bestilling.

Kundens afbestilling

Der er ikke fortrydelsesret på pakkerejser, men i henhold til forbrugeraftaleloven på pakkerejser gælder følgende:

Med mindre andet er anført i programmet og/eller på fakturaen, kan kunden afbestille rejsen:

  • 71 dage eller mere før afrejse mod at det fulde depositum ikke refunderes
  • 70 – 31 dage før afrejse mod at der opkræves 50% af rejsens pris, med mindre andet er oplyst, dog minimum det fulde depositum og betalte flybillette
  • 70 dage eller mindre før afrejse uden at kunden har krav på godtgørelse

Såfremt flybilletter, hotelreservation eller andet har strengere afbestillingsbetingelser, vil dette fremgå i programmet og/eller på fakturaen.

Kundens ansvar

Det er kundens ansvar, at navnet på flybilletten altid er identisk med navnet i passet. Det er typisk ikke muligt at ændre navne i flybilletter. Det er derfor kundens pligt at oplyse fulde navn på alle rejsende ved reservation. Hvis der ikke er overensstemmelse mellem navn på flybillet og i pas, kan flyselskabet afvise kunden ved check-in. Det er kundens ansvar at sørge for, at passet er gyldigt. De fleste lande kræver, at passet er gyldigt i yderligere 6 måneder efter hjemrejse. Det er ligeledes kundens ansvar at sørge for, at visum og vaccinationer er på plads, samt straks efter modtagelse af programmet at tjekke, at alle oplysninger i programmet er korrekte og som aftalt. Kunden har også pligt til at tjekke, at eventuelt yderligere fremsendte rejsedokumenter svarer overens med det aftalte.

Amazing Tours ApS påtager sig intet ansvar for de følger, som ukorrekte/mangelfulde oplysninger kan medføre før og/eller på rejsen. I dag kræver de fleste flyselskaber ikke genbekræftelse af flybilletterne, men det er kundes pligt, at holde sig opdateret om reglerne for flyselskabets krav om genbekræftelse. I kan altid få svar og hjælp til dette hos vores lokale agenter på destinationerne.

Flybilletter

Hvis kunden benytter sig af de mange kampagnebilletter og billig-flybilletter, der er på markedet, gør vi opmærksom på, at disse skal betales få dage efter bestillingen, og kan herefter ikke ændres eller refunderes. Hvis kunden selv booker billetter, påtager Amazing Tours ApS sig intet ansvar for gennemførsel af flyrejsen eller ændringer af denne.

Flytider

Alle skrevne flytider er lokaltider. Kontroller altid afgangstiderne i fremsendte dokumenter, da disse kan ændre sig i forhold til første reservation. Flyselskaberne kan korrigere deres afgangstider. Det er kundens ansvar at holde sig opdateret med aktuelle afrejse-flytider.

Visum, Pas og Vaccinationer

Amazing Tours ApS vil ved rejsens bestilling oplyse om, hvilke krav til pas, visum og vaccinationer, der på tidspunktet for rejsens bestilling er gældende for indrejse til det/de pågældende land/lande, hvortil rejsen bestilles.

Det er kundens eget ansvar at gøre sig bekendt med eventuelle ændringer af disse krav inden afrejsen. For oplysninger om ikke obligatoriske vaccinationer til det/de pågældende rejsemål, henvises til egen læge. Passet skal være gyldigt ved afrejsen, og i de fleste lande er det påkrævet, at passet er gyldigt minimum 6 måneder efter hjemrejsen. Amazing Tours ApS oplyser kun om visumkrav, der gælder for danske statsborgere. Andre landes statsborgere skal selv sørge for at gøre sig bekendt med visumkrav til det/de land/lande, som rejsen går til. Amazing Tours ApS påtager sig intet ansvar grundet manglende visum, vaccinationer eller pas, der er ugyldigt eller udløbet. I flere lande er det et krav, at der i passet findes minimum 2 tomme sider ved siden af hinanden ved indrejse.

Overdragelse af rejsen til anden person

Det er ikke muligt at overdrage rejsen til anden person, pga. regler hos Amazing Tours ApS ́ leverandører.

Ved kundens udeblivelse

Hvis kunden ikke møder op til udrejse eller hjemrejse på angivet tid og sted, eller hvis kunden ikke kan gennemføre rejsen pga. manglende rejsedokumenter, kan kunden ikke få refunderet hele eller dele af rejsen. Ønsker kunden under rejsen ikke at benytte sig af en eller flere bestilte ydelser, kan kunden ikke få refunderet denne/disse ydelse/ydelser.

Reklamationer på ferien/rejsen

Hvis kunden under ferien mod forventning skal fremsætte reklamation, skal dette ske direkte til luftfartselskabet, hotellet eller til Amazing Tours ApS ́ lokale samarbejdspartner/agent på destinationen. Hvis fejlen eller manglen ikke afhjælpes med det samme, kan Amazing Tours ApS kontaktes på sms eller e-mail. Hvis fejlen/manglen ikke imod forventning hurtigt er udbedret, skal I få bevis på jeres reklamation. Manglende bevis på reklamation vil medføre tab af retten til senere at klage til Amazing Tours ApS.

Eventuel klage skal fremsendes til Amazing Tours ApS senest 14 dage efter hjemkomst. Amazing Tours ApS er medlem af Rejsegarantifonden, medlemsnummer 2824. Hvis reklamationen ikke kan løses til kundes tilfredshed, kan kunden indbringe sagen for Rejseankenævnet.

Arrangørens ansvar

Amazing Tours ApS er som anført i Pakkerejseloven teknisk arrangør, og er ansvarlig for at gennemføre pakkerejser i henhold til fremsendte program, eventuelle andre rejsedokumenter udstedt af Amazing Tours ApS samt på www.amazingtours.dk. Hvis dele af kundens rejsearrangement er købt af anden udbyder, rejsebureau eller flyselskab, er Amazing Tours ApS ikke ansvarlig for denne del af kundens rejse/arrangement.

Arrangørens aflysning eller ændring

Amazing Tours ApS kan på sine temarejser og grupperejser annullere disse grundet manglende tilmelding. Amazing Tours ApS må annullere rejsen op til 21 dage før afrejse. Kunden kan tilbydes en erstatningsrejse, men ønskes denne ikke, har kunden krav på tilbagebetaling af rejsen. Amazing Tours ApS har ret til at foretage ændringer i en grupperejse eller temarejse grundet manglende tilmelding eller andre årsager. Hvis kunden herefter ikke ønsker at deltage, vil kundens indbetalte beløb blive tilbagebetalt, men yderligere krav kan ikke gøres gældende.

Prisændringer efter accept af rejsen/indgåelse af aftalen

Amazing Tours ApS forbeholder sig ret til at hæve prisen på pakkerejsen efter indgåelse af aftalen, hvis der sker ændringer i skatter, afgifter, brændstofpriser, transportomkostninger, lufthavnsomkostninger mv. Amazing Tours ApS forbeholder sig endvidere ret til at hæve prisen på pakkerejsen, ved betydelige valutaændringer brugt til kalkulering af rejsens pris. En prisændring vil hurtigst muligt og senest 21 dage før afrejse blive meddelt kunden. Overstiger prisstigningen mere end 10% af rejsens pris kan kundes afbestille rejsen og få det indbetalte beløb retur. Sker der ændringer i nedadgående retning, kan kunden ikke kræve prisnedsættelse.

Øvrige betingelser

Der tages forbehold for trykfejl.

Hvornår har du tid?

- bliv ringet op og lad os mødes på din hjemmebane

Hos os kan du hente hele verden hjem i din stue – og undgå at skulle presse et rejsemøde ind i en i forvejen hårdtbooket hverdag. Vi møder dig helt utraditionelt og uforpligtende over en god kop kaffe hjemme hos dig.

Ring mig op
+45